Ajust

Per realitzar l'ajust disposem d'ultrasons per les feines manuals.
La comprovació de tancaments de motlle es fan...

Premsa d'ajust REIS TUS 60 de 1000 KN

Amb capacitat de motlle 620 X 470 X 740 mm.

RECTIFICADORA plana GER

Recorreguts d'1.500 X 750 X 500 mm.

2 RECTIFICADORES planes FERDIMAT

Recorreguts de 600 X 300 X 200 mm.

Premsa d'ajust MILLUTENSIL-203 de 1500 KN

Amb capacitats de 2.130 X 1.630 X 1.500 mm (motlles de màxim 30 Tn. totals)