Riscos, Qualitat i Medi ambient

La nostra responsabilitat social no seria complerta sense una garantia en matèria de prevenció de riscos, qualitat i medi ambient.

ISO 9001

Tenim un protocol sistematitzat d’intercanvi de documentació per agilitar la Coordinació d'Activitats. Estem certificats sota la norma ISO 9001, obtinguda al desembre de 1999, i actualitzada a la versió en vigor, passant prèviament per les versions: 1994, 2000 i 2008. El nostre compromís és extensiu per a la gestió i manteniment del medi ambient.