Responsabilitat social

Els nostres neguits socials van més enllà del nostre treball.
Des de la nostra Direcció s'estableixen polítiques socials, encaminades al desenvolupament humà, formació contínua, innovació tecnològica i la millora del medi ambient, mantenint sempre els protocols que les normatives exigeixen.
Tenim convenis de col·laboració signats amb diferents escoles i instituts d'educació general, formació professional i universitats.

Entre els quals trobem:

IES Mollet del Vallès (Mollet)
IES Pompeu Fabra (Badalona)
IES Esteve Terrades (Cornellà)
IES Sta Eulalia (Terrassa)
Escola Xaloc (Hospitalet)
Salesians Sarrià (Barcelona)
Universidad ELISAVA (Barcelona)
IES Manolo Hugué (Caldes de Montbui), on imparteixen el CFGS
de motlles i matrius

Amb ells participem en projectes com:

Acollida d'alumnes en període de pràctiques
Acollida de professors en períodes de pràctiques
Impartir classes o conferències teòric – pràctiques
Col·laboració en els projectes de final de carrera

Aquesta tasca social és reconeguda per diferents organismes oficials i sectorials havent estat premiats pel treball, la gestió i l'acolliment d'alumnes i professors en període de pràctiques.

Formem part de l'Aliança per la FP Dual i col·laborem en projectes impulsats per la Fundació Bertelsmann (https://www.fundacionbertelsmann.org)