Control de qualitat

Per a treballs que ho requereixin, el Braç Faro Platinium de digitalitzat, amb un abast de treball de Ø 2,4 metres, ens permet obtenir punts de referència per a generar geometries de peces si no disposem d’informació 3D.
Equipaments auxiliars d'ampliadora de perfils, equipaments de control, mesurament, microscopi, duròmetre, etc.