Control de qualitat

Per a treballs que ho requereixin, FARO QUANTIUM-S de digitalizat, con unes possibilitats de treball de Ø 2,5 metres, ens permet obtenir punts de referència per a generar geometries de peces si no disposem d’informació 3D.
Equipaments auxiliars d'ampliadora de perfils, equipaments de control, mesurament, microscopi, duròmetre, etc.