Sectors i clients

Els nostres clients principals pertanyen al sector automotriu amb gran varietat de tipus de peces, exteriors o interiors, funcionals o cosmètiques i a altre sectors com: electricitat industrial, packaging... però també donem solucions a motllos d’injecció de bufat, compressió i d’altres.

Automoció 60%

Electricitat 15%

Packaging cosmètic 10%

Altres sectors 15%

(menatge, sanitari, alimentació, aeronàutica)