Sectors i clients

Els nostres clients principals pertanyen al sector automotriu amb gran varietat de tipus de peces, exteriors o interiors, funcionals o cosmètiques i a altre sectors com: electricitat industrial, packaging... però també donem solucions a motllos d’injecció, de bufat, compressió i d’altres.

Automoció 60%

Electricitat 15%

Packaging cosmetic 10%

Altres sectors 15%

(parament, sanitari, alimentació, aeronàutica)

Aquests son els principals sectors, però no els únics
¿Desitges que estudiem el teu projecte?