Sectors i clients

Els nostres clients principals pertanyen al sector automotriu amb gran varietat de tipus de peces, exteriors o interiors, funcionals o cosmètiques i a altre sectors com: electricitat industrial, packaging... però també donem solucions a motllos d’injecció, de bufat, compressió i d’altres.

Automoció 52%

Electricitat 11%

Varis 37%

Agrícola, cosmètica, mèdic / farma, packaging, pintura, alimentació, aeronàutic, reciclatge

Aquests son els principals sectors, però no els únics
¿Desitges que estudiem el teu projecte?