Mecanitzats

Les nostres càrregues de treball són variables i flexibles. És per això que podem oferir disponibilitat de la nostra maquinària per realitzar treballs diferents a un motlle nou, com serien mecanitzats en trepant profund, erosions, soldadura làser, etc.

Poden obtenir més informació del nostre parc de maquinària en l'apartat “Mitjans Productius”.

Consulta els nostres mitjans tècnics