Com es construeix un motllo?

El procés de disseny i construcció d’un motlle nou, pot variar segons la tipologia de motlle: injecció, termoconformat, bufat, etc…

També, depenent del tamany i el disseny de la peça, la fabricació pot durar de 4 a 30 setmanes.

En aquesta ocasió, us compartim el desenvolupament d’un motllo per injectar material PEHD, per produir unes peces interiors de motor, mostrant les diferents fases del procés.