Una segona oportunitat

Un any més DICOMOL ha participat, junt amb altres empreses de Montcada, en el programa DILTET (Dispositiu de Transició Escola – Treball), on alumnes amb fracàs escolar de 3er i 4art d’ESO, se’ls hi fa una adaptació curricular, a fi i afecte de que puguin desenvolupar pràctiques en empreses, i aprendre els requeriments i valors que el mercat laboral exigeix, amb l’objectiu de que no abandonin els estudis, i puguin veure com el que han après a les aules, té una utilitat.

Els convidem a veure un video amb 4 alumnes, que s’han sincerat i mostrat com ha sigut el seu pas pel DILTET

Gracies a aquest programa s’ha disminuït considerablement l’abandonament escolar, i alguns alumnes, no tan sola han finalitzar la ESO, sino que s’han matriculat en estudis posteriors (Cicles formatius, PQPI’s, etc...)

DICOMOL participa amb l’acollida dels alumnes del programa DILTET, i a les reunions de la Comissió d’Inserció Socio – Laboral, i així, entre els diferents agents puguem anar millorant, any rere any, el contingut i format, que actualment porta 4 anys en marxa.