Pimeg (grues) com a Partner de Dicomol

Quan l’any 1992 Dicomol es va instal·lar a Montcada, vam apostar pels ponts grua de PIMEG com a Partner pels moviments de pesos, i es va centrar en ells la inversió de la infraestructura necessària.

 Amb el trasllat a La Llagosta, era un requisit ampliar en capacitats de pesos, i a la vegada, en número de ponts grues per aprofitar els existents de les anteriors instal·lacions.

Es va realitzar un estudi d’opcions, i adaptabilitat, per incorporar les 6 grues existents, i construir l’estructura a mida de les noves necessitats per DICOMOL – www.dicomol.com

Els antics ponts grues es van incorporar en les zones centrals de la nau, quedant els laterals lliures, i així fabricar-los a mida.

Els 4.000 m2 de superfícies han quedat equipats amb un total de 9 ponts grues, tots ells amb doble polispast, els quals proporcionen una capacitat per manipular pesos fins a 32+16 Tn, facilitant el treball, i permetent la manipulació de motlles fins a 60 Tn de pes total.

A Dicomol utilitzem sistemes d’elevació resistents, segurs, professionals i especialitzats, que ens permet desplaçar, remuntar cargues i mercaderies de grans dimensions, gràcies a la gran capacitat de suportar el pes que ofereixen. Son maquinàries pesades i resistents, que requereixen una gran especialitat per instal·lar-les, mantenir-les i reparar-les, de forma que per nosaltres es un Partner clau a recomanar.

Aquesta setmana hem finalitzar la darrera incorporació, un polispast auxiliar per a una màquina de neteja per ultrasò (FISA), on PIMEG ha tornat a ajudar-nos amb l’adaptació de l’estructura existent.