Guia de fabricació de motlles o entrega de peces

Fa uns anys, vam fer una publicació, on explicàvem per què un motlle no es pot oferir per €/kg/acer, atès que hi influeixen molts factors que determinen el preu del motlle. En els darrers anys, la necessitat de tornar a reprendre aquest tema s'ha accentuat més, per diversos motius:

 • Hi ha un increment de startups, amb projectes molt interessants, que venen d'ecosistemes no industrials, i quan arriben al punt de requerir la industrialització del producte, entren al terreny desconegut de les elevades inversions en motlles/matrius/utillatges
 • Amb la crisi el COVID, increment de costos d'importacions, manca de subministrament, etc. algunes empreses es plantegen fer una re-localització de les seves produccions centrades en LCC (Low Cost Countries) cap a Europa, però quan fan l'explosionat de peces del seu producte, es desconcerten del ventall tan ampli de consideracions que fins ara no havien tingut en compte
 • Un altre motiu també és la necessitat constant d'innovar, buscar noves línies de negoci i, sobretot, en empreses consolidades que s'aventuren a obrir nous departaments, amb nous productes, que requereixen explorar tot un món industrial desconegut fins aleshores

Així doncs, per intentar ajudar empreses que requereixen una industrialització, us adjuntem un llistat de preguntes, que són recomanables saber contestar-les, si realment volem tenir una oferta encara que sigui aproximada del valor d'un motlle, o de la fabricació de les peces, i sobretot, la nostra recomanació, és que quan se sol·licitin ofertes a diferents empreses, es pugui comparar si ambdues propostes tenen el mateix punt de partida en tots els aspectes: tant tècniques (garanties, acers, tipologia de sistema de bugada, polits, etc.) , com en administratives o legals (condicions de pagament, regulació en prevenció de riscos laborals, contractació i gestió de persones, etc.) o fins i tot amb el compliment d'ODS 2030 (regulacions mediambientals, empremta de carboni, etc.) perquè sinó, és quan després podem trobar-nos sorpreses i es generen desconfiances sobre quina és la proposta millor, la més econòmica no ho acostuma a ser.

 • Disposes de Geometria 3D de la peça, en cas negatiu, ha de tenir present que serà gairebé 100% necessària crear-la, bé a través d'Enginyeria Inversa sobre la peça de mostra que disposeu, o bé generant-la en una Enginyeria u Oficina Tècnica, com la que disposem a DICOMOL on ja incorporem l'experiència de les nostres més de 55.000 reparacions per a la reducció de problemes en el moment de la industrialització de la seva necessitat
 • Plànol 2D amb la definició de zones crítiques dimensionalment parlant
 • Material plàstic de la peça a obtenir
 • Tecnologia a utilitzar (rapid Tooling, 3D printing, fabricació additiva, motlles prototip, motlles de sèrie curta, motlles d'alta producció) que anirà vinculat amb la vida útil estimada
 • Vida útil del motlle (quantitat de peces totals que desitgem poder obtenir amb el motlle)
 • Numero de cavitats del motlle
 • Sistema de bugada, cambra calenta o bugada freda? En cas de càmera calenta, marca preferida
 • La peça disposa de zones que no admeti marques, definir-les
 • Tipologia d'expulsió de la peça, mecànica, hidràulica
 • Acers a utilitzar; en aquest aspecte, han de confiar en l'experiència del motllista, ja que depenent del material a injectar i de la vida útil del motlle, com a mínim des de DICOMOL recomanem sempre el més adequat, ja que no un motlle més dur és equivalent a ser més bo
 • Acabat superficial desitjat, texturitzat a l'àcid? Al làser? Polit? Quin tipus de poliment? De vegades es defineix com a mirall, un polit transparent i per error s'exigeixen acabats superiors als necessaris, cosa que incorre que el motllista ofereix una característica diferent de la necessària realment pel client
 • Disposeu d'injectador? En cas afirmatiu, compartir amb el motllista les vostres dades, ja que dins d'una àmplia varietat d'injectadors, els accessoris perifèrics d'un motlle poden fer variar el pressupost de la seva fabricació de fins a un 30% per l'ús normalitzat d'unes marques comercials o d'altres
 • Serveis addicionals CAE requerits, com ara la simulació de deformacions, refrigeracions, injecció, etc. – Moldflow o similars
 • Serveis addicionals de verificació dimensional – Informe dimensional de XX cotes i en XX nombre d'unitats
 • Termini real de la necessitat; el motlle, tot i incorporar les més innovadores tecnologies avui dia, parteixen des de l'inici en la generació del projecte basant-nos en una geometria 3D de la peça a obtenir, uns processos de mecanitzat per a la reproducció de formes al motlle, que s'assemblen i ajusten manualment, per posteriorment anar a una primera prova que ens permeti tenir unes mostres inicials, sobre les quals haurem de fer ajustaments dimensionals i deixar el motlle llest per produir, però depenent del material i del procés a utilitzar, es poden requerir diverses setmanes entre la obtenció de les mostres inicials i el SOP, per la qual cosa dins de la planificació, és imprescindible tenir previstes aquestes setmanes per a l'èxit de la transformació del seu projecte, en una realitat

Pots trobar més punts necessaris a analitzar en el document adjunt.

Guia Valoració Motlles
Descarregar PDF (334 KB)