A quant el Kg de motlle?

Bona part dels nostres clients que ens demanen un motlle disposen d’un coneixement profund del que estan sol·licitant, i per tant, ens adjunten un quadern de carga i especificacions tècniques amb tot tipus de detalls per a poder realitzar una oferta.

Però una altra part, són persones que desitgen industrialitzar un producte i desconeixen quins mitjans han d’escollir, i quina és la millor decisió a prendre. És per aquest motiu que fem una sèrie de preguntes necessàries per tenir un punt de partida, donat que...

  • No és el mateix que el client final demani un únic lot de 1.000 peces de PE que 50.000 peces mensuals de PMMA
  • No és el mateix que la peça requereixi un aspecte brillant, que un de rugós
  • No és el mateix un gruix de peça de 0,5 mm que un de 5 mm
  • No és el mateix treballar amb toleràncies de +/- 1 mm que toleràncies de +/- 0,0 mm
  • No és el mateix fabricar un motlle petit de 50 kg, que un de gran de 40.000 kg, entre altres coses, des d’un punt de vista de manipulació i llurament
  • No és el mateix fabricar un motlle d’una cavitat que un de 8

Per tot això, és necessari fer un exercici de reflexió davant de les preguntes que podeu trobar en aquest Check List d’oferta:

Descarregar (280kg)